Press "Enter" to skip to content

SPRÁVY.Travel.Sk

Cestovný semafor schválený

Vláda Slovenskej republiky dňa 26.5.2021 schválila Systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc, takzvaný cestovný semafor, ktorého úlohou je minimalizovať epidemiologické riziká pre občanov Slovenska spojené s…