Press "Enter" to skip to content

Nové podmienky vstupu na Slovensko

Aktualizované 5. júla 2023

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č.231 upravujúcu povinnosti osôb pri vstupe na Slovensko, čím znemožnil návrat cestovateľského semaforu podľa rozhodnutia Ústavného súdu.

Na základe novej vyhlášky pokračuje v platnosti systém menej zohľadňujúci rizikovosť krajín, z ktorých osoba prichádza, pričom hlavným kritériom pre určenie povinností je skutočnosť, či osoba podstúpila očkovanie.

Pravidlá pre plne zaočkované osoby:

 1. každá osoba nad 12 rokov prichádzajúca po 6:00 hodine dňa 19. júla 2021 je povinná bezprostredne pri vstupe nahlásiť svoj príchod na webe http:/korona.gov.sk/ehranica . Platnosť registrácie pre opakované vstupy je 6 mesiacov.
 2. každá osoba prilietajúca na územie Slovenska najneskôr pri vstupe odoslať dohľadávací dotazník cestujúceho v leteckej doprave na webe https://www.mindop.sk/covid/ .
 3. pri prílete z krajín, ktoré nie sú v Prílohe č.1 sa musí osoba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 4. nepodliehajú karanténe

Pravidlá pre nezaočkované osoby:

 1. každá osoba nad 12 rokov prichádzajúca po 6:00 hodine dňa 19. júla 2021 je povinná bezprostredne pri vstupe nahlásiť svoj príchod na webe http:/korona.gov.sk/ehranica .
 2. každá osoba prilietajúca na územie Slovenska najneskôr pri vstupe musí odoslať dohľadávací dotazník cestujúceho v leteckej doprave na webe https://www.mindop.sk/covid/ .
 3. pri prílete z krajín, ktoré nie sú v Prílohe č.1 sa musí osoba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
 4. nastúpiť na 14 dňovú karanténu, ktorú môže ukončiť po obdržaní negatívneho testu RT-PCR podstúpeného najskôr na 5. deň karantény. Počas karantény má osoba nárok na pandemickú PN. Test je hradený z verejného zdravotníctva.

Vyhláška pozná množstvo výnimiek pre osobitné situácie. Napríklad osoby, ktoré zabezpečujú prepravu iných osôb z a na medzinárodné letiská na území Českej republiky, Poľska, Maďarska alebo Rakúska majú výnimku z karantény, ak sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrujú na webe https://naletisko.mzv.sk .

Za plne zaočkované osoby sa považujú osoby, ktoré:

 • prijali jednodávkovú očkovaciu látku v čase medzi 21 dní až 365 dní od dňa vstupu
 • prijali druhú dávku dvojdávkovej očkovacej látky v čase 14 dní až 365 dní od dňa vstupu
 • prijali prvú dávku dvojdávkovej očkovacej látky do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19 v čase medzi 14 dní až 365 dní od dňa vstupu

Príloha č. 1
(Z uvedených krajín sa nepožaduje pri prílete RT-PCR test.)

Albánska republika
Andorrské kniežatstvo
Arménska republika
Austrálske spoločenstvo
Azerbajdžanská republika
Bieloruská republika
Belgické kráľovstvo
Bosna a Hercegovina
Bulharská republika
Čierna Hora
Čínska ľudová republika
Česká republika
Chorvátska republika
Cyperská republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Fínska republika
Francúzska republika
Grécka republika
Gruzínsko
Holandsko
Hongkong
Írska republika
Island
Izraelský štát
Japonsko
Jordánske hášimovské kráľovstvo
Kanada
Kórejská republika
Kosovo
Kubánska republika
Libanonská republika
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Luxemburské veľkovojvodstvo
Macau
Maďarsko
Maltská republika
Moldavská republika
Monacké kniežatstvo
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Nový Zéland
Poľská republika
Portugalská republika

Rakúska republika
Rumunsko
Sanmarínska republika
Severomacedónska republika
Singapurská republika
Slovinská republika
Španielske kráľovstvo
Spojené štáty americké
Spojené štáty mexické
Srbská republika
Švajčiarska konfederácia
Svätá stolica (Vatikán)
Švédske kráľovstvo
Taiwan
Talianska republika
Turecká republika
Ukrajina

Plné znenie Vyhlášky č. 231/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *