Press "Enter" to skip to content

Cestovateľský semafor obnovený

Aktualizované 5. júla 2023

Pravidlá epidemickej bezpečnosti pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa nateraz (po zverejnení v zbierke zákonov) vracajú ku európskemu štandardu tak, ako bol nastavený v júni.

Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 13. júla 2021 obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 218/2021 V.v. určujúcu opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená dňa 10. júna 2021. Zároveň pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v., uverejnenej 2. júla 2021.

Krajiny sú v zmysle menovanej vyhlášky rozdelené do troch úrovní epidemiologickej bezpečnosti:

ZELENÁ – nízka miera rizika – primárne krajiny EU so spoločnou politikou riešenia epidemiologických rizík a krajiny s epidemiologicky priaznivou situáciou a vysokou mierou zaočkovanosti
ČERVENÁ -vysoká miera rizika – krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou
ČIERNA – neprípustná miera rizika – krajiny s nehodnovernými dátami alebo výskytom nebezpečných nákaz

Cestujúci zo zelených krajín (ak navštívili výlučne zelené krajiny za posledných 14 dní) nemusia absolvovať karanténu, ak:

  • sú plne očkovaní alebo
  • prekonali ochorenie najviac pred 180 dňami alebo
  • sa jedná o osoby mladšie ako 18 rokov

Cestujúci zo zelených krajín (ak navštívili výlučne zelené krajiny za posledných 14 dní), ktorí nie sú hore spomenutí, môžu ukončiť karanténu ihneď po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu absolvovať ihneď po príchode na Slovensko, inak po uplynutí 14 dní bez prejavov ochorenia.

Všetci cestujúci prichádzajúcich na Slovensko z červených krajín môžu ukončiť karanténu obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu podstúpiť najskôr na 8. deň po návrate, inak po uplynutí 14 dní bez prejavov ochorenia.

Všetci cestujúci prichádzajúci na Slovensko z čiernych krajín končí karanténa uplynutím 14 dní bez prejavov ochorenia.

Predpokladáme, že ÚVZ bezodkladne zverejní aktualizované rozdelenie krajín do jednotlivých skupín.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *