Press "Enter" to skip to content

Cestovný semafor schválený

Vláda Slovenskej republiky dňa 26.5.2021 schválila Systém pre epidemiologickú kontrolu hraníc, takzvaný cestovný semafor, ktorého úlohou je minimalizovať epidemiologické riziká pre občanov Slovenska spojené s cestovaním do zahraničia.

Semafor by mal zrozumiteľne informovať o epidemiologických rizikách v jednotlivých krajinách, epidemiologických pravidlách pre príchod z jednotlivých krajín na územie Slovenska a ovplyvniť cestovateľov zo Slovenska pri výbere cieľových krajín pre zahraničné cesty, tak aby sa znížila možnosť zavlečenia nákaz, včítane nových mutácií vírusovej infekcie SARS-COV-2.

Krajiny boli rozdelené do troch úrovní epidemiologickej bezpečnosti:

  1. ZELENÁ – nízka miera rizika – primárne krajiny EU so spoločnou politikou riešenia epidemiologických rizík a krajiny s epidemiologicky priaznivou situáciou a vysokou mierou zaočkovanosti
  2. ČERVENÁ -vysoká miera rizika – krajiny s nepriaznivou epidemiologickou situáciou
  3. ČIERNA – neprípustná miera rizika – krajiny s nehodnovernými dátami alebo výskytom nebezpečných nákaz

Všeobecná 14 dňová karanténa:

  • pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko zo zelených krajín končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu podstúpiť ihneď po návrate,
  • sa neuplatňuje pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko zo zelených krajín, ak sú plne zaočkovaní alebo prekonali ochorenie najviac pred 180 dňami alebo sa jedná o osoby mladšie ako 18 rokov,
  • pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko z červených krajín končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu, ktorý môžu podstúpiť najskôr na 8. deň po návrate,
  • pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko z čiernych krajín končí uplynutím bezpríznakovej 14 dňovej karantény

Prehodnocovanie stavu epidemiologickej hrozby pre jednotlivé krajiny sa vykonáva každých 14 dní.

Ku dňu 25.5.2021 platí nasledovné rozdelenie:

Cestovateľský semafor ku 25. máju 2021

Členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna aHercegovina, Čierna hora, Egypt,Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan
Ostatné krajiny, ktoré nie sú uvedené medzi zelenými a červenými krajinami.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *