Press "Enter" to skip to content

Pricestovanie zo zahraničia na Slovensko

Aktualizované 5. júla 2023

Aktualizujeme prehľad základných epidemiologických opatrení vo vzťahu ku vstupu osôb na územie Slovenskej republiky platných od 11.1.2021.

Príchody z krajín Austrália, Čína, Fínsko, Island, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan sú bez epidemiologických obmedzení.

Pre prichádzajúcich z rizikových krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska, ktorí nenavštívili počas posledných 14 dní iné krajiny, platia nasledovné povinnosti:

 • byť držiteľom negatívneho výsledku RT-PCR testu nie staršieho ako 72 hodín

alebo

 • byť držiteľom negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v Rakúsku alebo Českej republike nie staršieho ako 72 hodín

alebo

 • najneskôr pri vstupe sa zaregistrovať do karantény na http://korona.gov.sk/ehranica a absolvovať 10 dňovú karanténu prípadne absolvovať RT-PCR test najskôr po 5 dňoch karantény
 • bezprostredne po vstupe oznámiť príchod svojmu zmluvnému lekárovi telefonicky alebo elektronicky

alebo

 • byť držiteľom potvrdenia o prekonaní ochorenia v dobe najviac 3 mesiac pred vstupom na Slovensko, ak sa jedná o občana EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska a má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt

Pre prichádzajúcich z rizikových krajín mimo krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska (Veľká Británia je považovaná za tretiu krajinu), alebo ktorí sa počas predchádzajúcich 14 dní na území takýchto tretích krajín nachádzali, platia tieto povinnosti:

 • najneskôr pri vstupe sa zaregistrovať do karantény na http://korona.gov.sk/ehranica a absolvovať 10 dňovú karanténu prípadne absolvovať RT-PCR test najskôr po 5 dňoch karantény
 • bezprostredne po vstupe oznámiť príchod svojmu zmluvnému lekárovi telefonicky alebo elektronicky
Foto Gerd Altmann , Pixabay

Platia viaceré výnimky vo vzťahu ku susedným krajinám medzi ktorými sú napríklad:

 • pri ceste na letisko na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska za účelom vyzdvihnutia prilietajúcich a späť je bez obmedzení pokiaľ si takáto osoba pred cestou zabezpečí doklad o zaregistrácii na stránke https://naletisko.mzv.sk/, ktorý je schopná predložiť kontrólnemu orgánu. Cesta sa má vykonať bez zastávok okrem nutného doplnenia paliva a hygieny.
 • osoby staršie ako 10 rokov s výnimkou pre cesty (bydlisko do 30 km od otvoreného hraničného priechodu alebo zamestnanie na území susedného štátu alebo zamestnanie na území SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu pre cudzinca s bydliskom do 30 km od otvoreného hraničného priechodu SR) musia byť držiteľom negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19 nie staršieho ako 14 dní

Všeobecné pravidlá:

 • osoby v povinnej domácej karanténe môžu požiadať svojho zmluvného lekára o vystavenie potvrdenia o práceneschopnosti
 • dospelé osoby v spoločnej domácnosti sa posudzujú vo vzťahu ku karanténe ako prichádzajúce osoby
 • karatnéna detí do 10 rokov končí s dopelými osobami
 • vedieť sa preukázať dokladom o negatívnom výsledku testu, o prekonaní ochorenia, prípadne o inej skutočnosti vyžadovanej opatrením (potvrdenie o zamestnaní atď.)

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *