Press "Enter" to skip to content

Dovolenka na Slovensku od 19.12.2020

Zdravý životný štýl je rozhodujúci pilier starostlivosti o zdravie, popri ochranných opatreniach. Rovnako to platí aj počas zvýšeného zdravotného rizika spôsobeného prítomnosťou a šírením sa koronavírusovej infekcie.

Pobyt v prírode spojený s vykonávaním primeraných telesných aktivít v prirodzenom prostredí posilňuje telesné funkcie, aktivizuje očistné procesy v tele a stabilizuje psychický stav človeka.

Pre mnohých je pobyt v ubytovacom zariadení jedinou možnosťou na pobyt v prírode. Pre nich prinášame súhrn hygienických opatrení platiacich pre ubytovacie zariadenia od 19.12.2020.

Image by Hans Braxmeier from Pixabay

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Návštevník sa musí pri nástupe a počas pobytu vedieť preukázať potvrdením o bezinfekčnosti, za ktoré sa považuje negatívny výsledok antigénového testu, RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní . Za platné je považované potvrdenie o absolvovaní testu nie staršie ako 72 hodín a potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 3 mesiace. Povinnosť sa nevzťahuje na deti do 10 rokov. Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený v zmysle VYHLÁŠKA 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, požadovať od osoby využívajúcej služby predloženie dokladu na nahliadnutie.

Konzumácia jedál a nápojov mimo spoločných priestorov zariadnia

Ubytovacie zariadenia zabezpečujú stravovanie formou odnášky klientom alebo donášky personálom na izbu hosťa. Niektoré hotely, najmä vyššej kategórie, ku izbe na ubytovanie poskytujú aj dodatočnú izbu ako sukromnú reštauráciu.

Všeobecné pravidlá

  • Prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou
  • Dezinfekcia rúk pri vstupe do zariadenia a na priebežné použitie v zariadení
  • Časté vetranie
  • Pravidelné vykonávanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok za pomoci prostriedkov s virucídnym účinkom
  • Odstupy osôb (okrem osôb z jednej domácnosti) minimálne 2 m
  • Na jedného zákazníka (okrem detí do 10 rokov v sprievode dospelej osoby) v prevádzke v jednom okamihu musí pripadať 15m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, prípadne pri menšej ploche najviac jeden zákazník.

Pobyty na Slovensku

Záujemci si môžu pobyt rezervovať online na stránkach:
slovakia.travel.sk

Zdroj:
korona.gov.sk

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *