Press "Enter" to skip to content

Koronavírusová kríza a dovolenky

Cestovný ruch je, v súvislosti s krízou spojenou s vírusom SARS CoV 2, najviac zasiahnuté odvetvie hospodárstva. Nástupom jesenného nárastu počtu zachytených nakazených a ľudí s prejaveným ochorením Covid-19 je snaha o nájdenie zdrojov a príčin tohoto rastu.

V médiách sa ako jeden z hlavných dôvodov s obľubov uvádza dovolenka v zahraničí, osobitne pri mori. V tejto analýze sme sa pokúsili z dostupných zdrojov odpovedať na otázku, do akej miery je pravdivé toto všeobecne prijímané povedomie.

Zdroj: Tumisu from Pixabay

Dáta pochádzajú z Analýz prípadov vypracovaných Úradom verejného zdravotníctva za mesiace September, August a Júl (29.6.-21.7.2020) uverejnených na stránke https://korona.gov.sk/tlacove-spravy/ . Do tabuľky sú zahrnuté iba krajiny s najmenej 2 prípadmi importu za sledované obdobie. Zistené údaje sú nasledovné:

Následne sme krajiny rozdelili do skupín podľa predpokladaného prevažujúceho účelu migrácie (pracovný, cestovný), a predpokladaného prevažujúceho smeru migrácie (vycestovanie domácich alebo pricestovania cudzincov) a nezaradené krajiny.

Vývoj dovezených prípadov podľa jednotlivých skupín krajín:

Percentuálny podiel skupín krajín za celé obdobie:

Podiel krajín na zistenom dovoze nákaz za celé obdobie:

Vývoj zistených dovozov nákaz v jednotlivých mesiacoch Leta 2020 podľa krajín (zahrnuté sú krajiny s najmenej 10 dovozmi za sledované obdobie):

Z horeuvedených tabuliek možno predpokladať, že najvýznamnejší dovoz zachytených nákaz v prvej fáze šírenia mal charakter pohybu pracovnej sily, najmä príchod zahraničných pracovníkov na Slovensko z Ukrajiny a Srbska. K hlavným zdrojom zistených dovezených nákaz patrí aj Česká republika, ktorá zaznamenala najväčší nárast v septembri. Prirodzene medzi stabilné zdroje zisteného importu nákaz patria aj ostatné susedné krajiny.

Jednoznačne možno konštatovať, že množstvo zistených nákaz dovezených z prímorských krajín je malé a ich vplyv na celkovú epidemiologickú situáciu nevýrazný, keďže podiel hlavnej letnej prímorskej turistickej destinácie Chorvátska na celkových importoch tvorí za celé leto 7.12%. Pre zaujímavosť Grécko tvorí 1.58% a Cyprus 0.26% .

Zdroj:
korona.gov.sk

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *