Press "Enter" to skip to content

Uvoľnenie medzinárodnej osobnej leteckej dopravy.

Dňa 4.9.2020 bolo vydané nové Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 08410/2020/UVHR/68183 (nahradilo opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 08410/2020/UVHR/52578 zo dňa 06. 07. 2020), ktoré určuje epidemiologické pravidlá pre oblasť civilného letectva. Opatrenie je účinné od pondelka 7.9.2020.

Opatrenie ruší obmedzenia pre vykonávanie medzinárodnej osobnej leteckej dopravy, čím umožňuje vykonávať lety do všetkých destinácií a stanovuje podmienky na zabezpečenie verejného zdravia.

Pre cestujúcu verejnosť je najväčšiou zmenou povinnosť vyplniť pred letom na Slovensko Elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form –„PLF“), (Public Health Passenger Locator Form –„PLF“).

Dňa 7.9.2020 bolo doplnené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6850/2020 zo 28.8.2020 ustanovením, že všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname epidemiologicky bezpečných krajín a priletajú na Slovensko po 7:00 hodine, dňa 10.9.2020 sú po prílete povinné preukázať príslušníkovi Polície SR vyplnenie Elektronického registračného formulára. Pokuta za porušenie činí 1.659,- EUR, v blokovom konaní do 1.000,- EUR.

Zoznam epidemiologicky bezpečných krajín platný ku dňu 8.9.2020:

Česko, Maďarsko, Rakúsko, Grécko, Cyprus, Slovinsko, Poľsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Monako, Nórsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Austrália.

Image by JUNO KWON from Pixabay

Z opatrenia vyberáme prehľad niektorých povinností v leteckej osobnej doprave:

  • sledovať a evidovať zdravotný stav zamestnancov, podávať predpísané vyhlásenia, vylúčiť alebo do maximálnej možnej miery obmedziť kontakt s inými osobami na letiskách, používať osobné ochranné prostriedky, dodržiavať usmernenia Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na riadenie členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 19 ako aj nariadenia úradu verejného zdravotníctva.
  • zabezpečiť dezinfekciu lietadiel, zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov na letisku a na palube lietadla aj pre cestujúcich, informovať audiovizuálne cestujúcich o ochranných opatreniach, organizovať nástup, výstup a pohyb na palube lietadla tak, aby sa zabezpečil maximálny možný odstup osôb, uprednostňovať bezkontaktné vybavovanie a platby, obmedziť na palube podávanie nápojov a jedál, minimlaizovať príručnú batožinu
  • umožniť vstup a pobyt na letisku a na palube lietadla iba osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, umožniť vstup na palubu lietadla iba cestujúcim, ktorý vyplnili elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form –„PLF“),
  • pred pristátím lietadla nahlásiť podozrenie výskytu ochorenia Covid-19, po pristátí lietadla odovzdať zdravotnú deklaráciu lietadla, 30 dní uchovávať evidenciu cestujúcich s miestom sedenia a na požiadanie ju poskytnúť úradu verejného zdravotníctva.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Úrad verejneho zdravotníctva SR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *