Press "Enter" to skip to content

Povinná domáca izolácia po príchode na Slovensko zo zahraničia a jej ukončenie.

Opatrenie č. OLP/6850/2020 (vydané dňa 28.8.2020) určuje povinnosť domácej karantény cestujúcim (aj osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, okrem detí do 3 rokov), prichádzajúcim na Slovensko po 7:00 hodine dňa 1.9.2020, ak počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajiny, ktoré nie sú uvedené v zozname epidemiologicky bezpečných krajín.

Pri návšteve členskej krajiny EÚ (ktorá nie je na zozname epidemiologicky bezpečných krajín) sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí:

 • do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa.

Pri návšteve krajiny mimo EÚ (ktorá nie je na zozname epidemiologicky bezpečných krajín) sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí:

 • do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
Image by Free-Photos from Pixabay

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo detský lekár môže nariadiť domácu karanténu aj deťom do 3 rokov, ktorá sa skončí ukončením domácej izolácie osôb v spoločnej domácnosti (ak u týchto detí nevznikne akútne respiračné ochorenie).

Cestujúci je povinný nahlásiť návrat na Slovensko elektronickou registráciou alebo telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo svojmu zmluvnému všeobecnému lekárovi.

Epidemiologicky bezpečné krajiny, z ktorých je príchod na Slovensko môžný bez povinnej registrácie a povinnosti domácej izolácie (ak cestujúci nenavštívil posledných 14 dní krajinu neuvedené na zozname):

 • Česko,
 • Maďarsko,
 • Rakúsko,
 • Grécko,
 • Cyprus,
 • Slovinsko,
 • Poľsko,
 • Nemecko,
 • Švajčiarsko,
 • Taliansko,
 • Čína,
 • Dánsko,
 • Estónsko,
 • Faerské ostrovy,
 • Fínsko,
 • Írsko,
 • Island,
 • Japonsko,
 • Kórejská republika,
 • Lichtenštajnsko,
 • Litva,
 • Lotyšsko,
 • Monako,
 • Nórsko,
 • Nový Zéland,
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
 • Austrália.

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *