Press "Enter" to skip to content

Pravidlá pre vstup do Grécka (aktualizácia od 15.7.2020)

Aktualizované 14. júla 2020

Grécko zaviedlo dňom 1.júla 2020 elektronickú evidenciu osôb vstupujúcich do Helénskej republiky za účelom epidemiologickej prevencie a ochrany cestujúcich a domáceho obyvateľstva.

ZDROJ: Pixabay,geraldfriedrich2

Formulár je potrebné vyplniť najneskôr deň (24 hodín) pred vstupom do krajiny. Formulár okrem iného obsahuje:

  • osobné údaje cestujúceho
  • podrobné informácie o mieste začiatku cesty
  • miesto a dĺžka pobytov v iných krajinách
  • zamýšľaný termín vstupu do Grécka
  • adresa pobytu v Grécku (v prípade pobytu na viacerých miestach zoznam týchto miest na najbližších 7 dní po vstupe)

Cestujúci obrží:

  • neodkladne potvrdenie o odoslaní formulára
  • v deň príchodu do Grécka (o polnoci) email s linkou na QR kód (Pri vstupe do Grécka sa cestujúci preukáže QR kódom. Pri nastúpení na palubu lietadla alebo lode v deň predchádzajúci dňu vstupu do Grécka sa cestujúci preukáže potvrdením o odoslaní formulára.)

Po prílete do Grécka sú cestujúci smerovaní do priestorov pre epidemiologický prieskum, kde sa preukážu QR kódom, podľa ktorého môžu byť podrobení testu na korona vírus. V prípade absolvovania testu si cestujúci môže vyzvihnúť batožinu a pokračovať v ceste do ubytovacieho zariadenia, kde by mal najbližších 24 hodín dôsledne dodržiavať pravidlá pre epidemiologickú ochranu platnú v destinácii (najmä spoločenský odstup, hygienu rúk a podobne) a byť obozretní voči svojmu zdravotnému stavu. V prípade pozitívneho testu bude cestujúci kontaktovaný príslušnou službou verejného zdravia a nariadi sa mu 14 dňová karanténa pod hrozbou pokuty 5.000 EUR. Osobe neregistrovanej v online systéme hrozí poriadková pokuta 500 EUR.

UPOZORNENIE!

Pre vstup do Grécka po cestnej komunikácii platia počnúc dňom 15.7.2020 od 6:00 hodiny miestneho času (GMT+3) tieto pravidlá:

  • každý cestujúci sa musí preukázať negatívnym molekulárnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
  • certifikát negatívneho RT-PCR testu musí byť v anglickom jazyku, musí byť vydaný autorizovaným labolatóriom, musí obsahovať meno a číslo osobného dokladu cestujúceho
  • cestujúci môže využiť výlučne hraničný priechod Promachonas

Pre jednoduchosť sa doporučuje nainštalovať si aplikáciu VisitGreece, ktorú nájdete TU.

Zdroj:
Generálny sekretariát pre civilnú ochranu
MZV a EZ SR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *