Press "Enter" to skip to content

Voľný pohyb osôb medzi Slovenskom a Českom, Maďarskom, Rakúskom

Od 5.6.2020, 8:00 sa ruší povinnosť absolvovať karanténu pre osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky alebo Rakúskej republiky a vstupujú na Slovensko hraničným priechodom s Českom, Maďarskom alebo Rakúskom.

Ostrihom, Štúrovo, Dunaj

Osoby zdržiavajúce sa na území jedného z uvedených štátov sa pri vstupe na Slovensko preukazujú najmenej dvoma hodnovernými dokumentami, za ktoré sa považujú najmä:

  • preukaz o zdravotnom poistení,
  • nájomná zmluva,
  • pracovná zmluva,
  • dohoda o vykonaní práce,
  • potvrdenie od zamestnávateľa,
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie,
  • živnostenský list,
  • potvrdenie o platbe inkasa,
  • potvrdenie o zriadení účtu v banke,
  • poistná zmluva.

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *