Press "Enter" to skip to content

Hygienické predpisy platné v leteckej doprave

Aktualizované 16. júna 2020

Pre osobnú leteckú hromadnú dopravu boli stanovené podmienky, ktoré v mnohom korešpondujú s bežnými pravidlami pre epidemiologickú bezpečnosť platnými na Slovensku.

Jedná sa o:

 • pravidelnú dezinfekciu rúk
 • trvalé nosenie rúška v priestoroch letiska aj na palube lietadla
 • udržiavanie 2 metrového bezpečného odstupu od cudzích osôb
 • nenastupovať na dopravu so zvýšenou teplotou (u nás sa za zvýšenú teplotu považuje 37.2 C a vyššie, niekde až 38 C)
Zdroj: Pixabay

Novinkou bude zber dodatočných údajov o cestujúcich, ktoré budú k dispozícii orgánom verejného zdravia. Cestujúci budú vypĺňať tento formulár.

Európska únia pre bezpečnosť leteckej dopravy vydala Protokol, podľa ktorého majú byť povinne zbierané údaje:

 • Meno a Priezvisko
 • číslo sedadla
 • číslo, dátum, čas letu
 • miesto odletu a príletu
 • mobilné číslo, email (prípadne Facebook messenger, Twitter, WhatsApp)

a odporúčané údaje:

 • dátum narodenia
 • blízke osoby
 • pohlavie
 • vek
 • číslo cestovného dokladu
 • adresa v cieľovom mieste
 • adresa trvalého bydliska

Podrobné opatrenia zaviedol Útvar vedúceho hygienika pre oblasť civilného letectva Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky dňa 11.56.2020 opatrením č. 08410/2020/UVHR/46079, za účelom epidemiologickej ochrany cestujúcich a pracovníkov odvetvia.

Prevádzkovateľ lietadla a všetky iné oprávnené zodpovedné osoby sú povinné:

 • umožniť vstup a pobyt na palube lietadla len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami s výnimkou detí do 3 rokov a osôb so závažnými poruchami autistického spektra
 • obmedziť množstvo, rozmery a hmotnosť príručnej batožiny
 • uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny, napríklad online check-in, mobile boarding pass, non-contact boarding atď
 • zabezpečiť elektronický zber prehlásení o zdravotnom stave cestujúcich zohľadňujúc bezpečnostné protokoly Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
 • minimalizovať poskytovanie jedál a nápojov na palube lietadla, uprednostniť malé spotrebiteľské balenia
 • obmedziť predaj na palube, uprednostniť bezhotovostné platby
 • zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pre cestujúcich na palube lietadla.

Prevádzkovatelia letísk na území SR sú povinní:

 • umožniť vstup a pobyt v areáli letiska len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami s výnimkou detí do 3 rokov a osôb so závažnými poruchami autistického spektra
 • pri vstupe do priestorov letiska zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk
 • zabezpečiť zachovávanie odstupu osôb stojacich v radoch minimálne 2 m
 • na všetky vstupy do priestorov letiska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať povinnosť nosenia rúšok a držania minimálneho odstupu
 • pravidelne, prostredníctvom audiovizuálnej techniky, informovať cestujúcich o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia (dodržiavanie odstupov medzi jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej 2 m, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná hygiena rúk, respiračná etiketa)
 • zabezpečiť možnosť zakúpenia rúšok a dezinfekčných gélov pre cestujúcich
 • upraviť jednotlivé procesy pri odbavovaní cestujúcich na príletoch a na odletoch tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii cestujúcich na jednom mieste a v jednom čase
 • zabezpečiť meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.

Posádky lietadiel majú povinnosť:

 • sledovať svoj zdravotný stav (pred výkonom práce si premerať telesnú teplotu)
 • podávať na predpísanom tlačive písomné prehlásenie o zdravotnom stave,
 • používať osobné ochranné pracovné prostriedky a hygienu rúk,
 • minimalizovať priame kontakty s ostatnými pracovníkmi odvetvia
 • neopustiť palubu lietadla bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • dodržiavať aktuálne pokyny orgánov verejného zdravotníctva.

Prevádzkovateľ lietadla a všetky iné oprávnené zodpovedné osoby sú povinné:

 • zabezpečiť pre zamestnancov v leteckom odvetví dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov, ako sú prekrytie horných dýchacích ciest, gumené rukavice a dezinfekčné prostriedky na ruky
 • zabezpečiť dôslednú dezinfekciu lietadiel prilietajúcich z rizikových oblastí v súlade s platným bezpečnostným príkazom Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva
 • zabezpečiť monitorning zdravotného stavu leteckého personálu podľa platných noriem

Prevádzkovatelia služieb v leteckom odvetví sú povinní:

 • zabezpečiť pre zamestnancov prichádzajúcich do kontaktu s cestujúcimi na vzdialenosť kratšiu 2 metre osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä prekrytie horných dýchacích ciest, ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare, dezinfekciu rúk na pracovisku alebo gumené rukavice
 • pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako kľučky, madlá, vozíky na batožinu, debničky na odkladanie vecí cestujúcich pri detekčnej kontrole a pod. pomocou dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napríklad sušičky rúk)
 • vypracovať program sanitácie a dezinfekcie a zabezpečiť jeho schválenie orgánu verejného zdravotníctva.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby v priestoroch medzinárodného letiska naviac podliehajú epidemiologickým opatreniam platným na území SR pre činnosti, ktoré vykonávajú.

O epidemiologických podmienkach vstupu na územie SR sme písali TU.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *