Press "Enter" to skip to content

Dovolenka na Slovensku bez vážnejších obmedzení

Aktualizované 4. júna 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie s účinnosťou odo dňa 3.6.2020, ktorým uvoľnil a spresnil platné hygienické a epidemiologické opatrenia obmedzujúce poskytovanie služieb cestovného ruchu na Slovensku.

Základná zmena sa týka povinnosti nosiť rúško vonku pri vzdialenosti menšej ako 2 metre od cudzích osôb, v interiéroch a na hromadných podujatiach (sú povolené podujatia do 100 osôb bez obmedzenia počtu pre náboženské obrady a zasadnutia zo zákona orgánov verejnej moci).

Opätovne je povolená prevádzka vnútorných športovísk pre verejnosť, prírodných aj umelých kúpalísk, wellness centier, prírodných liečebných kúpeľov pre rekreantov, zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne). Otvárajú sa aj vnútorné priestory zoólogických a botanických záhrad. V divadlách, kinách a spoločenských sálach 2 metrová vzdialenosť medzi účastníkmi nahradzuje šachovnicové sedenie.

Dovolenkári pocítia komfort najmä v hoteloch, kde nebude v reštaurácii obmedzený počet osôb pri jednom stole. Taktiež budú môcť čerpať služby hotelových wellness centier, fitness centier, salónov krásy a iných služieb starostlivosti o telo.

Ruší sa povinnosť pre hotely zabezpečiť 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Ubytovanie sa rozširuje o izby bez vlastného sociálneho zariadenia (napríklad horeské chaty a podobne).

Medzi najdôležitejšie povinnosti prevádzok patria:

 • vstup a pobyt v prevádzkach len s rúškami (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania a pri poskytovaní príslušných služieb (napr. ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov),
 • pri vchode do prevádzky dezinfekcia alebo jednorazové rukavice,
 • zabezpečiť vzájomný odstup skupiniek alebo osôb najmenej 2 metre alebo koncentráciu 1 zákazník na 10 m2 z prevádzkovej plochy (okrem detí),
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky
 • pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Prevádzky verejného stravovania súčasne majú povinnosť dodržiavať nasledovné:

Autor: Michael
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi
 • pri umývaní stolového riadu (taniere, príbory, poháre) je potrebné dodržať požiadavky uvedené v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky (nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov),
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Wellness majú navyše nasledovné povinnosti:

 • zabezpečiť meranie teploty pri vstupe a nepovoliť vstup osobám s teplotou nad 37,2 °C
 • viesť evidenciu zákazník a po uplynutí 30 dní ju zlikvidovať
 • zabezpečiť pre zákazníkov vo všetkých priestoroch dezinfekciu a jednorazové papierové utierky,
 • používanie ochranného štítu tváre alebo ochranných okuliarov zamestnancami, ktorí vykonávajú starostlivosť o telo zákazníka (okrem zamestnancov solárií)

Taxikár je povinný používať rúško a po každom zákazník vydezinfikovať vozidlo prostriekom s virucídnym účinkom. Cestujúci taxíkom používajú iba zadné sedadlá. Môže poskytovať klimatizáciu aj pre zákazníka, a nemusí mať 15 minútovú prestávku medzi dvoma po sebe nasledujúcimi jazdami ani oddelenie priestoru pre zákazníka fóliou (ostáva ako dobrovoľná možnosť).

Pobyty na Slovensku sa dajú objednať aj tu:
Travel.Sk
Travelshop.sk

Zdroj:
ÚVZ SR
MZ SR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *