Press "Enter" to skip to content

Aktualizácia režimu prechodu štátnej hranice Slovenskej republiky.

Okruh osôb, ktoré môžu vstúpiť na Slovensko na dobu nepresahujúcu 48 hodín (bez testov a karantény) sa od dnes, to jest 2.6.2020, rozšíril okrem osôb s trvalým a prechodným pobytom v Maďarsku, Čechách a na Morave aj o osoby, ktoré sa v týchto krajinách dlhodobo zdržiavajú. Podmienkou vstupu je predloženie aspon dvoch hodnoverných dokladov (preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, zriadenie účtu v banke, alebo poistná zmluv).

Na územie Slovenska môžu vstúpiť aj občania inej členskej krajiny EU za účelom tranzitu do tejto krajiny (netýka sa osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v cieľovej krajine), pričom tranzit musí byť bez zastávky okrem doplnenia pohonných hmôt a nesmie presiahnúť 8 hodín.

Tranzit občanov krajiny EU do inej krajiny ako je krajina, ktorej občianstvo majú, je naďalej možný iba na výnimku pre tranzit udeľenú Ministerstvom vnútra SR. Táto povinnosť pri tranzite cez územie Slovenska je aj pre osoby, ktoré majú v cieľovej krajine trvalý alebo prechodný pobyt.

Zdroj:
TASR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *