Press "Enter" to skip to content

14 dňová karanténa a eKaranténa zrušená

Dňa 9.6.2020 prijal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrenie pri ohrození verejného zdravia OLP/4739/2020. V opatrení úrad nariadil nové všeobecné podmienky pre občanov Slovenskej republiky a iné oprávnené osoby pre vstup na územie Slovenska, ak navštívili krajinu, ktorú úrad nepovažuje z epidemiologického hľadiska za bezpečnú. Opatrenie obsahuje aj výnimky pre výkon určýtých profesií, sociálne dôvody, medzinárodné záväzky a podobne.

Základné povinnosti vyplývajúce z opatrenia sú:

 • predložiť hraničnej kontrole pri vstupe na územie SR negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, najviac 96 hodín starý,
 • predložiť bezodkladne na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, najviac 96 hodín starý, ak cestujúci vstúpil na územie SR cez prechod, kde sa nepodrobil hraničnej kontrole,
 • zotrvať v domácej samoizolácii (týka sa aj osôb v spoločnej domácnosti) do obdržania negatívneho výsledku opakovaného RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, o ktorý môže požiadať po uplynutí aspoň 5 dní samoizolácie,
 • neodkladne oznámiť telefonicky alebo elektronicky vstup na územie SR príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi, (ak cestujúci nemá v SR svojho všeobecného lekára tak miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja),
 • všeobecný lekár je povinný na základe oznámenia vystaviť PN (platí aj pre osoby v spoločnej domácnosti).

Osoby nachádzajúce sa v štátnej karanténe môžu pokračovať v domácej samoizolácii, ktorú môžu ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. O test môžu požiadať po uplynutí 5 dní štátnej karantény a domácej samoizolácie súhrne.
Osoby nachádzajúce sa v domácej eKaranténe pokračujú v domácej samoizolácii, ktorú môžu ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. O test môžu požiadať po uplynutí 5 dní súhrne.

Opatrenie je dobrou správou pre osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú v štátnej karanténe alebo v domácej eKaranténe z dôvodu návštevy epidemiologicky bezpečnej krajiny. Zariadenie štátnej karantény môžu opustiť ihneď a domácu eKaranténu ukončia po oznámení úradu o odblokovaní eKarantény.

Epidemiologicky bezpečné krajiny podľa Úradu verejného zdravotníctva SR ku dňu 10.6.2020 (podlieha pravidelnému prehodnocovaniu):

 • Česká republika
 • Maďarská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Chorvátska republika
 • Bulharská republika
 • Grécka republika
 • Cyperská republika
 • Maltská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Nemecká spolková republika
 • Švajčiarska konfederácia
 • Fínska republika
 • Island
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Estónska republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Nórske kráľovstvo

Občania SR, ako aj osoby s trvalým pobytom v SR, môžu vstúpiť na územie Slovenska z Poľska bez nutnosti predkladania negatívneho testu, ak sa na území Poľskej republiky zdržali kratšie ako 48 hodín. Túto skutočnosť je nevyhnutné preukázať hraničnej kontrole.

Zdroj:
UVZ SR

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *