Press "Enter" to skip to content

Cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne opäť dostupné. Stav ku dňu 28. mája 2020.

Aktualizované 5. júla 2023

Európska cestovná poisťovňa nás informovala o opätovnom spustení predaja cestovného poistenia pre všetky odbytové cesty. Aktuálne je možné dojednať všetky druhy cestovného poistenia v rámci krátkodobého, ako aj ročného poistenia.

Platnosť poistenia
Upozorňujeme klientov, že momentálne stále platí cestovné odporúčanie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zo dňa 16. 3. 2020 necestovať do žiadnej krajiny sveta.
Aby boli naši klienti cestovným poistením krytí, cesta do zahraničia sa môže začať až po zrušení odporúčania necestovať do krajiny alebo oblasti, ktorú navštívia. Z toho dôvodu odporúčame sledovať aktuálne informácie a odporúčania vydané Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Výnimka pre krátkodobé pobyty
S platnosťou od 28.5. 2020 platí odklon od Všeobecných poistných podmienok v prospech klienta a poskytnutie poistnej ochrany pre klientov počas krátkodobých pobytov do týchto krajín: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko v súlade a počas platnosti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4311/2020 zo dňa 22.05.2020 vrátane jeho zmien a doplnení.

Podmienkou platnosti poistenia je trvalý alebo prechodný pobyt klienta na území Slovenska. V prípade poistnej udalosti je klient povinný predložiť potvrdené Tlačivo o prekročení štátnej hranice ako doklad preukazujúci, že pobyt nepresiahol stanovenú dĺžku. Túto výnimku upravuje Verejný prísľub Európskej cestovnej poisťovne.

Zároveň upozorňujeme, že poistnou udalosťou pre účely tohto verejného prísľubu sa rozumie poistná udalosť vymedzená v príslušných všeobecných poistných podmienkach cestovného poistenia, ktorá nenastala v priamej príčinnej súvislosti s ochorením poisteného na COVID – 19.

Právo zmeny je vyhradené.

Komentujte ako prvý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *